Archive for the ‘Vulkan’ Category

Eyjafjallajökull 17. Apríl 2010

Sunday, March 27th, 2011

Eyjafjallajökull 17. Apríl 2010

Fimmvörðuháls, Eyjafjallajökull, Fljótshlíð, 23. März 2010

Sunday, March 27th, 2011

Fimmvörðuháls, Eyjafjallajökull, Fljótshlíð, 23. März 2010